Annonsebudsjett - kalkulator for klinikker

Et av de spørsmålene jeg får oftest, er:
“Hvor mye penger bør man bruke på annonser?”

Jeg skal bringe klarhet i det spørsmålet her.

Først kriteriene:
1. Annonsene må være lønnsomme. Dette gjelder lead-annonser, og ikke branding.
2. Vi annonserer ikke for å bruke penger, men for å tjene penger.

Det korrekte svaret på spørsmålet er:
“Så mye som mulig, til man ikke har mer ledig kapasitet.”

Det er da man får høyest mulig omsetning, og dermed også høyest mulig fortjeneste.
Men siden dette er litt ullent svar, vil jeg illustrere det på en annen måte.

Økonomi først!
Etter å ha drevet bedrift i mange år, har jeg kommet til at økonomien må alltid komme først. Uansett hva slags formål man har med bedriften, vil en god økonomi hjelpe med formålet. 

Så i stedet for å starte med hva man bør bruke på annonser, bør man starte med hva man vil tjene på det.

Denne kalkulatoren vil derfor ta utgangspunkt i ønsket omsetning som resultat av markedsføringen, og ut fra tidligere ROAS foreslå et månedlig annonsebudsjett. Da kan du direkte se hva du vil tjene på å investere i annonser.

Slik gjør du:

Ønsket ekstra omsetning
Her velger du hvor mye du vil omsette for som resultat av en måneds markedsføring. Husk at denne omsetningen ikke vil realiseres samme måned, men vil strekke seg over tid. Selger man kun pakker, kommer fortjenesten fortere, selger man enkelttimer vil den komme saktere.
Dra i slideren for å velge verdi.

ROAS (Return On Ad Spend)
Fullbooket hjelper deg med å måle ROAS gjennom oppfølgingsskjemaet. Return On Ad Spend betyr hvor mye selger jeg i forhold til hva jeg investerer i annonser. Omsetning delt på annonsekostnader gir ROAS i prosent.

Eksempel:
Jeg bruker 10.000,- på annonser en måned. På sikt fører dette til et salg på 50.000,-. Dette gir en ROAS på 500%. Fortjenesten blir da 50.000,- i salg minus 10.000,- i annonser = 40.000,-.

Slik finner du din ROAS:
Gå til oppfølgingsskjemaet ditt, og velg Dashboard. Scroll ned til Sales, der finner du ROAS i prosent. I eksempelet under er det 1826% som gjelder.
Legg dette tallet fra ditt skjema inn i kalkulatoren.

NB! For at ROAS i skjemaet skal være korrekt, må dine salgstall være registrert. Jeg må så manuelt sjekke annonseforbruket for den gjeldende perioden og legge den inn i skjemaet. Derfor må du be meg om å gjøre det først, når du skal bruke denne kalkulatoren.

 

Resultat
Kalkulatoren vil nå gi deg to tall, foreslått annonsebudsjett, og fortjeneste basert på dette.
Det er viktig å vite at dette ikke er en nøyaktig utregning. ROAS vil variere over tid, og også med annonsebudsjettet. En skalering er ikke lineær etter man har nådd en viss grense, som avhenger av flere faktorer. 

Hvordan kan du øke din ROAS?
ROAS avhenger av to faktorer, hva det koster å skaffe en kunde (CPA – Cost Per Acquisition), og hva hver kunde kjøper i gjennomsnitt (LTV – Lifetime Value).

Jo lavere CPA og jo høyere LTV, jo mer lønnsomt.

LTV – Lifetime Value
Det aller viktigste parameteret her, er hva hver kunde kjøper, LTV. Jo større LTV man har i snitt, jo mindre betydning har det hva det koster å skaffe en ny kunde.

Hvis man selger kun to behandlinger til 600,- i snitt til hver kunde, er det veldig vanskelig å få markedsføringen lønnsom.
Hvis de fleste kjøper en 10-pack til 5.000,-, er det mye mer lønnsomt, selv om hver behandling da bare koster 500,-.

CPA – Cost Per Acquisition
Slik kan CPA reduseres:
– Ikke sløs med leads. Jo flinkere du er med å bruke systemet vårt slik vi lærer det bort, jo flere betalende kunder får du ut fra alle leads. Dermed går kostnaden for å skaffe en ny kunde ned, samtidig som man trekker færre leads ut av markedet. Dette vil hjelpe å holde kostnaden per lead nede over lengre tid.
– Promoter et produkt / en tjeneste markedet ønsker. Jo mer folket ønsker det som promoteres, jo billigere er det å få leads. Dette kan også være sesongbetont. Det er for eksempel dyrere å promotere slanking i desember enn i januar. Noen ganger må man promotere et (ofte rimeligere) produkt som markedet ønsker mer, for å selge det man egentlig ønsker å selge.
– Det visuelle (video / bilde) i annonsene har veldig stor betydning. Jo mer vi kan variere på hva vi viser til publikum, jo rimeligere blir det å skaffe leads. Hvis vi kun har en kort video, vil denne som regel bli oppbrukt i løpet av kort tid, og dermed blir det dyrere å få leads. Dette vil være hovedfokus for Fullbooket i 2023, hvordan vi kan produsere bedre og mer effektivt visuelt materiell for kampanjene.

Ble det mye informasjon?
Det er forståelig. Business er i prinsippet kun matematikk, og for å vite hva man driver med og ta de rette avgjørelsene, må vi bruke matematikken.
Send meg en melding om du ønsker hjelp til å forstå og bruke dette i din bedrift.

Øystein